La virtut està en el terme mig . Aristòtil (384 AC-322 AC) Filòsof grec

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 2012/13


Els autors i textos de les PAU del proper curs (proves de juny i setembre de2013) seran:
Grup A.
Plató: La República:  Llibre II: 368c-376c,  Llibre IV: 427c-445e,  Llibre VII: 514a-520a,  532b-535a
Grup B.
B1. Descartes: Meditacions Metafísiques, Parts I, II, V i VI
B2. Locke, Assaig sobre l'enteniment humà (Llibre I, capítol II, seccions 1-5; Llibre II, capítol VIII, seccions 1-26; Llibre IV, capítol II, secció 14; Llibre IV, capítol IV, seccions 1-12), i  Segon tractat sobre el govern civil(Capítols I, II, III, VIII, i les seccions 211-229 del capítol XIX)
Grup C.
C1.  Mill: Secció IV de Sobre la Llibertat , i seccions II i IV de L’utilitarisme.
C2.  Nietzsche: Genealogia de la Moral (1era part) i Sobre veritat i mentida en sentit extramoral.

RESUM HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA